เรื่องน่ารู้สำหรับลูกน้อย

เด็กทารกภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรง แถมยังชอบเอาของเข้าปาก เด็กวัยนี้จึงท้องเสียและลำไส้อักเสบได้บ่อยกว่าเด็กวัยอื่นๆ ทั่วไป

เริ่มมื้อแรกอายุ 4-6 เดือน ถ้าให้ทานอาหารก่อนหน้านั้นอาจจะทำให้เกิดภาวะลำไส้อุดตัน ซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้

OONEW FLASH CARD
บัตรคำศัพท์ พัฒนาความรู้ความสามารถ ให้ลูกน้อย