พัฒนาการทารกวัย 10-12 เดือน จะมีอะไรกันบ้าง?
จะมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย สังคม และสติปัญญาอย่างไร ไปอ่านกันค่ะคุณแม่ๆ

พัฒนาการทางร่างกาย

• ชอบปืนป่าย
• ลุกนั่งเองได้
• เดินเตาะแตะ

อาหารปั่นหยาบ เสริม 3 มื้อ
• งดนมหรืออาหารเสริมอื่นๆ เพื่อฝึกให้รู้จักความหิว

น้ำหนักและส่วนสูง
• เด็กผู้ชาย 8-11 Kg. / 68-81 Cm.
• เด็กผู้หญิง 7-11.5  Kg. / 65-78 Cm.

วิธีเพิ่มพัฒนาการ
• การเดินหรือปืนช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง (คุณแม่ต้องดูแลความปลอดภัยอย่างใก้ลชิด)
• ยิ้มและตบมือชื่นชมให้ลูกภูมิใจในตัวเอง

ความผิดปกติของพัฒนาการ
• ไม่คลาน
• ไม่ยืน (แม้พ่อแม่ช่วย)
• ไม่ประสานสายตา

พัฒนาการทางสติปัญญาและภาษา

• อารมณ์ซับซ้อนขึ้น
• งอนเก่ง
• จำเก่ง
• ไม่ชอบให้สั่ง
• ชอบสำรวจ

วัคซีน
JE1 และ JE2 (ไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 1 และ 2 ห่างกัน 4 สับดาห์)

วิธีเพิ่มพัฒนาการ
• ใช้ภาษาพูดมากขึ้น
• พูดคำเดิมๆซ้ำให้จดจำ
• พูดแล้วชี้ไปที่สิ่งนั้น
• บอกให้รู้ว่าทำแบบไหนดี
• ทำตามให้เลียนแบบ

ความผิดปกติของพัฒนาการ
• ไม่แสดงท่าทาง
• ไม่สนใจสิ่งรอบตัว
• ไม่ส่งเสียงอ้อแอ้

พัฒนาการด้านสังคม

• สื่อสารว่าต้องการอะไร
• เริ่มไม่กังวลเมื่อเจอคนแปลกหน้า
• มีปฎิกริยากับสิ่งที่พ่อแม่แสดงออก
• อยากเล่นด้วย เมื่อเจอเพื่อน

การขับถ่าย
• ฉี่วันละ 10 -12 ครั้ง
• ขับถ่ายวันละ 2-5 ครั้ง

ของใช้จำเป็น
• บล็อกของเล่น เสริมทักษะ
ควรระวัง :  ทุกครั้งที่ลูกเล่นของเล่น ควรดูแลอย่างใก้ลชิด

วิธีเพิ่มพัฒนาการ
• พาไปเจอคนอื่นบ้าง
• บอกว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำ
• พาไปเล่นกับเพื่อน

ความผิดปกติของพัฒนาการ
• ไม่ยิ้มตอบเมื่อได้ยินเสียงคนใก้ลชิด
• ไม่หัวเราะหรือร้องไห้
• ไม่สนใจคนรอบข้าง